Η εφαρμογή της τεχνικής ThetaHealing® είναι ευρεία και μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας, προσωπικές σχέσεις, φόβους, ενοχές, εθισμούς σε ουσίες, θέματα οικονομικά, δυσκολίες, μπλοκαρίσματα της ζωής και άλλα.

Μία συνεδρία διαρκεί περίπου μία ώρα. Η τεχνική ThetaHealing® δεν απαιτεί πολλές θεραπευτικές συνεδρίες, και σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να λύσει ένα συγκεκριμένο θέμα που απασχολεί το άτομο οριστικά.

Η τεχνική ThetaHealing® εντοπίζει τα βαθιά μπλοκαρίσματα του ατόμου με γρήγορο και απλό τρόπο, βρίσκει τη ρίζα των περιοριστικών του πεποιθήσεων που είναι αποθηκευμένες στον υποσυνείδητο νου και δρα αποτελεσματικά με τα υπέροχα θεραπευτικά κλειδιά που προσφέρει. Η τεχνική ThetaHealing® αναπρογραμματίζει το νου με νέες θετικές σκέψεις, πεποιθήσεις και συναισθήματα και διδάσκει το άτομο πώς να δημιουργεί αυτό που επιθυμεί σε άμεσο συντονισμό με την Ανώτατη Συνείδηση. Αυτό συντελεί στην απελευθέρωση του ατόμου από οτιδήποτε δεν το εξυπηρετεί πια στη ζωή του.

Μια συνεδρία μπορεί να πραγματοποιηθεί από κοντά ή τηλεφωνικά, μέσω skype ή μέσω viber, με το ίδιο πάντοτε αποτέλεσμα όπως και στη συνεδρία από κοντά.